Overig

Certificatieschema’s

Inspectie van laadruimtes vindt over het algemeen plaats bij de inzet van nieuwe laadeenheden of (on)bewuste ‘overtreding’ van de richtlijnen voor het transport van diervoeders. Bij een LCI komen onder meer de ladingsvolgorde, risico-indeling van getransporteerde producten en toegepaste reinigingsregimes aan bod.

Ook het inspecteren (en eventueel bemonsteren) van de laadruimte zelf behoort tot de vaste elementen van een laadruimte inspectie. Na inspectie ontvangt u een vrijgave certificaat waarmee u aantoont dat uw laadruimte wederom aan gestelde eisen voldoet en volledig ingezet kan worden.

Schouten Certification kan u helpen met deze inspecties. Benieuwd naar de mogelijkheden?

Start uw aanvraag

Hoe weet u of de reiniging die u toepast of de spoelcharges die u uitvoert voldoende zijn? Is uw laadruim na het vervoer van een ander product echt weer geschikt voor diervoeders? Dat kan gecontroleerd worden doormiddel van residue sampling. Schouten Certification kan deze samples voor u nemen. Bij de monsterneming wordt rekening gehouden met de kritische (lage en hoge) contactpunten in een laadruimte of productielijn. Doordat onze auditoren veel ervaring hebben, weten zij precies waar ze op moeten letten. Zo kunnen u en uw klanten vertrouwen op uw producten.

Na analyse en monsterneming ontvangt u een certificaat waarmee u aantoont dat uw laadruimte wederom geschikt is voor het vervoer van diervoeders. Voorwaarde is dat de uitslag van de analyse van de monsters voldoet aan de geldende eisen van de van toepassing zijnde GMP-standaarden.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Kunnen wij u helpen?

Wij staan klaar om met u te bespreken wat u wilt bereiken. Tijdens de aanvraag inventariseren we uw bedrijfsprocessen en interne organisatie en plannen we een audit op maat.

Neem contact op

Contact
Aanvragen
Zoeken