Feed & Agri

Duurzame, betrouwbare en veilige voeding voor mens en dier is van groot belang voor onze samenleving. Alle partijen in de keten – van akkerbouwer tot retailer – hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat voeding veilig geconsumeerd kan worden. Schouten Certification helpt u om veiligheid en duurzaamheid aantoonbaar te maken voor uw afnemers. Wij certificeren bedrijven in alle takken van de diervoederketen.

Welk certificaat zoekt u?

Uw afnemer, de overheid of een sectororganisatie vraagt u te voldoen aan een norm. Door een audit en certificatie toont u aan dat uw organisatie aan deze norm voldoet. Schouten Certification verzorgt audits en inspecties op basis van  de volgende normen en standaarden:

Onze werkwijze

Door klant
Door Schouten Certification
Door klant en Schouten Certification
1.
Aanvraag indienen
2.
Intake gesprek binnen twee weken **
3.
Offerte binnen drie weken
4.
Audit inplannen
5.
Documenten aanleveren
6.
Locatiebezoek of remote audit
7.
Actieplan opstellen**
8.
Actieplan opvolgen**
9.
Beoordeling door auditor
10.
Tweede beoordeling en beslissing
11.
Verslag aan schema-beheerder**

* De procesflow omschrijft de werkwijze bij een ISO 17021 audit. Het proces kan afwijken wanneer u tegen een andere norm beoordeeld wordt.

** processtappen die niet altijd van toepassing zijn.

Kunnen wij u helpen?

Wij staan klaar om met u te bespreken wat u wilt bereiken. Tijdens de aanvraag inventariseren we uw  bedrijfsprocessen en interne organisatie en plannen we een audit op maat

Neem contact op

Contact
Aanvragen
Zoeken