Uitleg werkwijze

Door klant
Door Schouten Certification
Door klant en Schouten Certification
1.
Aanvraag indienen
2.
Intake gesprek binnen twee weken **
3.
Offerte binnen drie weken
4.
Audit inplannen
5.
Documenten aanleveren
6.
Locatiebezoek of remote audit
7.
Actieplan opstellen**
8.
Actieplan opvolgen**
9.
Beoordeling door auditor
10.
Tweede beoordeling en beslissing
11.
Verslag aan schema-beheerder**

* De procesflow omschrijft de werkwijze bij een ISO 17021 audit. Het proces kan afwijken wanneer u tegen een andere norm beoordeeld wordt.

** processtappen die niet altijd van toepassing zijn.

1. U dient een aanvraag in

 • U doet een aanvraag per e-mail, website of telefoon.
 • Het is het snelst als u direct een aanvraagformulier invult en inlevert.

2. Intake gesprek **

 • Als u voor het eerst klant wordt bij Schouten Certification bellen we u binnen 2 weken voor een intake gesprek.

3. U ontvangt een offerte

 • Als we de aanvraag helemaal ontvangen hebben, beoordelen we of we u kunnen certificeren.
 • Binnen 3 weken na acceptatie van uw aanvraag ontvang u een offerte.

4. We plannen de audit in

 • U stuurt de getekende offerte terug.
 • Als u al een certificaat heeft, dan ontvangen we graag een kopie.
 • Daarna plannen wij de audit met u in.

5. U levert documenten aan

 • U ontvangt een bevestigingsbrief met informatie over de audit.
 • In de brief staat welke documenten u vooraf dient aan te leveren.

6. Er volgt een locatiebezoek of een remote audit

 • Afhankelijk van het schema, kan de audit op locatie, remote of als combinatie remote-op locatie worden uitgevoerd.
 • We streven ernaar audits met meerdere scopes aansluitend uit te voeren.
 • Heel soms lukt dit niet, dan komt de auditor op andere dag(en) terug om de audit af te ronden.

7. Opstellen actieplan**

 • U ontvangt een korte rapportage waarin de belangrijkste bevindingen zijn weergegeven.
 • Als u niet aan de norm voldoet, legt u vast welke acties u neemt en stuurt het actieplan naar de auditor (Corrective Action Plan / CAPA).

8. Opvolgen actieplan**

 • Indien van toepassing ontvangt u feedback op het actieplan.
 • U voert het actieplan zelf uit binnen de gestelde termijn.

9. Beoordeling door auditor

 • Indien van toepassing, beoordeelt de auditor de genomen acties.
 • De auditor geeft een certificatieadvies.

10. Tweede beoordeling en certificatie beslissing

 • Een tweede beoordelaar leest het rapport en het actieplan.
 • Als het goed is, ontvangt u een certificaat en de definitieve rapportage.

11. Verslag aan schema beheerder**

 • Schouten Certification doet verslag over de audit aan de schemabeheerder.
 • De schemabeheerder beoordeelt het werk van Schouten Certification jaarlijks en steekproefsgewijs.

* De procesflow omschrijft de werkwijze bij een ISO 17021 audit. Het proces kan afwijken wanneer u tegen een andere norm beoordeelt wordt.

** processtappen die niet altijd van toepassing zijn

Contact
Aanvragen
Zoeken