Food

Aan de productie en logistiek van levensmiddelen worden door overheid, retail en foodservice hoge eisen gesteld. Schouten Certification verzorgt audits en certificering tegen internationaal erkende voedselveiligheidsschema’s.

Welk certificaat zoekt u?

Uw afnemer, de overheid of een sectororganisatie vraagt u te voldoen aan een norm. Door een audit en certificatie toont u aan dat uw organisatie aan deze norm voldoet. Schouten Certification verzorgt audits en inspecties tegen de volgende normen en standaarden:

Wanneer kunt u bij ons terecht?

U streeft ernaar om veilige en duurzame voeding te produceren en distribueren. U zoekt een certificerende instelling met een hoge mate van deskundigheid in voedselveiligheid. Schouten Certification benadert elke audit als maatwerk doordat we rekening houden met (de context van) uw bedrijf of organisatie.

Onze werkwijze

Door klant
Door Schouten Certification
Door klant en Schouten Certification
1.
Aanvraag indienen
2.
Intake gesprek binnen twee weken **
3.
Offerte binnen drie weken
4.
Audit inplannen
5.
Documenten aanleveren
6.
Locatiebezoek of remote audit
7.
Actieplan opstellen**
8.
Actieplan opvolgen**
9.
Beoordeling door auditor
10.
Tweede beoordeling en beslissing
11.
Verslag aan schema-beheerder**

* De procesflow omschrijft de werkwijze bij een ISO 17021 audit. Het proces kan afwijken wanneer u tegen een andere norm beoordeeld wordt.

** processtappen die niet altijd van toepassing zijn.

Kunnen wij u helpen?

Wij staan klaar om met u te bespreken wat u wilt bereiken. Tijdens de aanvraag inventariseren we uw bedrijfsprocessen en interne organisatie en plannen we een audit op maat.

Neem contact op

Contact
Aanvragen
Zoeken