Gluten free certification

Gluten free certification

De vraag naar 'gezond' en veilig voedsel neemt toe. Alle partijen in de levensmiddelenketen (van producent tot consument) hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen dat voedsel ook daadwerkelijk veilig geconsumeerd kan worden.

Lees meer
GMP certification

GMP certification

De vraag naar ‘gezond’ en veilig voedsel voor mens en dier neemt toe. Alle partijen in de diervoeder keten (van akkerbouwer tot veehouder) hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen dat voedsel ook daadwerkelijk veilig geconsumeerd kan worden.

Lees meer
Inspection storages

Inspection storages

De vraag naar ‘gezond’ en veilig voedsel voor mens en dier neemt toe. Alle partijen in de keten (van akkerbouwer tot veehouder) hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen dat voedsel ook daadwerkelijk veilig geconsumeerd kan worden.

Lees meer

Schouten Certification

Schouten Certification is een onafhankelijke certificatie instelling, die diervoeder- en levensmiddelenbedrijven ondersteunt met objectieve en deskundige audits en inspecties.

Een certificaat van Schouten Certification is een waarborg voor voedselveiligheid. Het toont aan dat u een betrouwbare leverancier van diensten en producten bent. Met uw kwaliteitsysteem kunt u snel anticiperen op een eventuele calamiteit en traceren waar onregelmatigheden zich binnen uw bedrijf of in de keten voordoen.

Schouten Certification maakt het verschil.

Innovatie

Schouten Certification stelt zich tot doel om jaarlijks te innoveren. Innovatie leidt tot een verhoging van haar toegevoegde waarde voor consumenten, collega certificatiebedrijven, schemabeheerders en diervoeder- en levensmiddelenbedrijven wereldwijd in relatie tot thema’s als voedselveiligheid, gezondheid en duurzaamheid. De innovatie richt zich op het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van certificatieschema’s, de competentie van auditoren en inspecteurs en de betrouwbaarheid van certificaten.