Gluten free certification

Gluten free certification

De vraag naar 'gezond' en veilig voedsel neemt toe. Alle partijen in de levensmiddelenketen (van producent tot consument) hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen dat voedsel ook daadwerkelijk veilig geconsumeerd kan worden.

Lees meer
GMP certification

GMP certification

De vraag naar ‘gezond’ en veilig voedsel voor mens en dier neemt toe. Alle partijen in de diervoeder keten (van akkerbouwer tot veehouder) hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen dat voedsel ook daadwerkelijk veilig geconsumeerd kan worden.

Lees meer
Inspection storages

Inspection storages

De vraag naar ‘gezond’ en veilig voedsel voor mens en dier neemt toe. Alle partijen in de keten (van akkerbouwer tot veehouder) hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen dat voedsel ook daadwerkelijk veilig geconsumeerd kan worden.

Lees meer

Schouten Certification

Schouten Certification is een onafhankelijke certificatie instelling, die bedrijven in de keten van levensmiddelen, diervoeders en co-substraten ondersteunt met objectieve en deskundige audits en inspecties.

Een certificaat van Schouten Certification is een waarborg voor (voedsel)veiligheid en/of duurzaamheid. Het toont aan dat u een betrouwbare leverancier bent. Met uw managementsysteem kunt u snel anticiperen op een eventuele calamiteit en traceren waar onregelmatigheden zich binnen uw bedrijf of in de keten voordoen.

Innovatie

Schouten Certification stelt zich tot doel om te blijven innoveren. Innovatie leidt tot een verhoging van haar toegevoegde waarde voor consumenten en betrokken bedrijven in de keten wereldwijd in relatie tot thema’s als (voedsel)veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid. De innovatie richt zich op het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van certificatieschema’s, van competentie van medewerkers en van betrouwbaarheid van certificaten.