Start uw aanvraag online

Vul het formulier in voor certificatie, inspectie of een monsterneming.

Inspectie

Inspectie  door deskundige, ervaren inspecteurs met een klantgerichte aanpak resulteert niet alleen in een bedrijfsspecifiek resultaat, maar levert bovenal aanknopingspunten voor verbetering op. Het certificaat borgt de levering van een veilig en goed product.

Stap voor stap naar uw certificaat

U wilt laten zien dat uw bedrijf een betrouwbare leverancier van veilige en goede producten is. Daarom heeft u besloten uw bedrijf door Schouten Inspection te laten inspecteren.

Voedselveiligheidssysteem

De weg naar inspectie begint met het beschrijven (in een managementsysteem) van de wijze waarop het product of de dienst die u levert tot stand komt. Indien uw managementsysteem en de implementatie daarvan naar uw mening voldoen aan de voor uw bedrijf geldende wet- en regelgeving, dan bent u “klaar” voor de inspectie.

Offertefase

Na het invullen en opsturen van een offerte aanvraag formulier, ontvangt u van ons een offerte. Wanneer u akkoord gaat met deze offerte en deze door u en door ons is ondertekend, functioneert deze ook als de inspectieovereenkomst. In de inspectieovereenkomst (en bijbehorend reglement) zijn de rechten en plichten van beide partijen beschreven. Daarnaast zijn de kosten en planning van beoordelingen in de inspectieovereenkomst opgenomen.

Voorbereiding

Na ontvangst van de door u getekende inspectieovereenkomst wordt een gekwalificeerde inspecteur aangewezen die uw bedrijf of product gaat beoordelen. Deze neemt contact op met u om afspraken te maken over het verloop van de beoordeling. Schouten Inspection beschikt over 25 gekwalificeerde medewerkers die uw bedrijf of product kunnen beoordelen.

Beoordeling van uw bedrijf in de praktijk

Voor de beoordeling van uw bedrijf in de praktijk, bezoekt de inspecteur uw bedrijf. De beoordeling start met een introductiebijeenkomst. De inspecteur stelt zich aan u en uw bedrijf voor en vertelt wat er tijdens de beoordeling gaat gebeuren. Hij of zij inspecteert activiteiten, houdt steekproeven waar nodig, beoordeelt documenten en interviewt directie en medewerkers. Een beoordeling van het product (of de dienst) door monsterneming en analyse kan tot de inspectie behoren. De verkregen informatie dient als bewijsmateriaal. De duur van een beoordeling is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en/of uw activiteiten. Hiervoor zijn door de schemabeheerders van de betreffende standaarden normen opgesteld. De analyse wordt verzorgd door een geaccrediteerd laboratorium.

De inspecteur beoordeelt het bewijsmateriaal aan de hand van de criteria van de standaard/normering waartegen u geïnspecteerd wenst te worden. Natuurlijk wordt u tussentijds op de hoogte gehouden van de bevindingen van de inspecteur.

Slotbijeenkomst

In een slotbijeenkomst presenteert de inspecteur zijn bevindingen en conclusies.

Verslaglegging

Na afloop van de beoordeling maakt de inspecteur een kort beoordelingsverslag. Hierin staan de bevindingen van de inspecteur.

Het beoordelingsverslag wordt aangeboden aan de technische reviewer. Dit is een tweede, onafhankelijke inspecteur van Schouten Inspection die beoordeelt of de inspecteur die uw bedrijf heeft bezocht, correct, volledig en volgens de eisen van de inspectiestandaard heeft gehandeld. Ook worden alle aantekeningen van de inspecteurs bewaard in een dossier. Dit is nodig voor een correcte rapportage, het beantwoorden van eventuele vragen en borging van aantoonbaarheid, traceerbaarheid en onafhankelijkheid achteraf.

Besluitvorming

De besluitvorming vindt plaats door de directie van Schouten Inspection. Binnen 2 weken na de besluitvorming ontvangt u ons besluit en het beoordelingsverslag. Dit kan een positief of negatief besluit zijn. Als het besluit negatief is, dan dient u de noodzakelijke correcties door te voeren om te voldoen aan de eisen van de standaard. Deze worden vervolgens beoordeeld door een nieuwe inspectie uit te voeren.

Certificaatverlening

Als wordt voldaan aan de eisen van de standaard/normering, dan wordt een positief besluit genomen. De directie stelt de documenten op en gaat over tot certificaatverlening. U ontvangt de formele documenten in de vorm van een certificaat.

Herinspectie van uw bedrijf

Op het inspectiecertificaat staat indien van toepassing een datum vermeld waarop deze vernieuwd dient te worden.  Voor deze datum vindt een herbeoordeling van uw bedrijf in de praktijk plaats. Feitelijk begint de inspecteur weer met zijn voorbereiding en doorloopt wederom alle stappen die hiervoor beschreven zijn..

Contact met uw bedrijf

Bij Schouten Inspection wordt het contact tussen u, uw bedrijf en Schouten Inspection onderhouden door uw inspecteur. Hij of zij is uw aanspreekpunt voor alle voorkomende vragen die u heeft. U krijgt een persoonlijk e-mailadres en mobiel telefoonnummer zodat u uw inspecteur altijd en snel kunt bereiken. Waar nodig zal de inspecteur zelf met het secretariaat contact opnemen om uw vraag beantwoord te krijgen. Wij geloven in de kracht van korte communicatielijnen!

U kunt uw aanvraag starten door via onderstaande link het voor u van toepassing zijnde offerte aanvraag formulier te downloaden. Uiteraard kunt u ook contact met ons secretariaat opnemen. Onze deskundige medewerkers staan u graag te woord en helpen u bij het invullen van het formulier.

Aanvraagformulier

PDF Aanvraagformulier vrijgave inspectie

Het secretariaat van Schouten Inspection is (24/7) bereikbaar op:

Postadres Postbus 1
  4280 CA Andel
  Nederland
Bezoekadres Burgstraat 12
  4283 GG Giessen (gem Woudrichem)
  Nederland
Telefoon +31 (0)183 446 380
Fax +31 (0)183 448 568
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.