Start uw aanvraag online

Vul het formulier in voor certificatie, inspectie of een monsterneming.

Certificatie

Certificering door deskundige, ervaren auditoren met een klantgerichte aanpak resulteert niet alleen in een bedrijfsspecifiek resultaat, maar levert bovenal aanknopingspunten voor verbetering van uw processen en producten op. Het certificaat borgt de levering van een veilig en goed product.

Stap voor stap naar uw certificaat

U wilt laten zien dat uw bedrijf een betrouwbare leverancier van veilige en goede producten is. Daarom heeft u besloten uw bedrijf door Schouten Certification te laten auditen.

Voedselveiligheidssysteem

De weg naar een audit begint met het beschrijven (in een managementsysteem) van de wijze waarop het product of de dienst die u levert tot stand komt. Indien uw managementsysteem en de implementatie daarvan naar uw mening voldoen aan de voor uw bedrijf geldende wet- en regelgeving, dan bent u “klaar” voor de audit.

Offertefase

Na het invullen en opsturen van een offerte aanvraag formulier, ontvangt u van ons een offerte. Wanneer u akkoord gaat met deze offerte en deze door u en door ons is ondertekend, functioneert deze ook als certificatie overeenkomst. In de certificatie overeenkomst (en bijbehorend reglement) zijn de rechten en plichten van beide partijen beschreven. Daarnaast zijn de kosten en planning van beoordelingen in de certificatie overeenkomst opgenomen.

Voorbereiding

Na ontvangst van de door u getekende certificatie overeenkomst wordt een gekwalificeerde auditor aangewezen die uw bedrijf of product gaat beoordelen. Deze neemt contact op met u om afspraken te maken over het verloop van de beoordeling. Schouten Certification beschikt over 25 gekwalificeerde medewerkers die uw bedrijf of product kunnen beoordelen.

Beoordeling van uw bedrijf in de praktijk

Voor de beoordeling van uw bedrijf in de praktijk, bezoekt de auditor uw bedrijf. De beoordeling start met een introductiebijeenkomst. De auditor stelt zich aan u en uw bedrijf voor en vertelt wat er tijdens de beoordeling gaat gebeuren. Hij of zij beoordeelt activiteiten, houdt steekproeven waar nodig, beoordeelt documenten en interviewt directie en medewerkers. Een beoordeling van het product (of de dienst) door monsterneming en analyse kan tot de audit behoren. De verkregen informatie dient als bewijsmateriaal. De duur van een beoordeling is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en/of uw activiteiten. Hiervoor zijn door de schemabeheerders van de betreffende standaarden normen opgesteld. De analyse wordt verzorgd door een geaccrediteerd laboratorium.

De auditor beoordeelt het bewijsmateriaal aan de hand van de criteria van de standaard/normering waartegen u geaudit wenst te worden. Natuurlijk wordt u tussentijds op de hoogte gehouden van de bevindingen van de auditor.

Slotbijeenkomst

In een slotbijeenkomst presenteert de auditorzijn bevindingen en conclusies.

Verslaglegging

Na afloop van de beoordeling maakt de auditor een kort beoordelingsverslag. Hierin staan de bevindingen van de auditor.

Het beoordelingsverslag wordt aangeboden aan de technische reviewer. Dit is een tweede, onafhankelijke auditor van Schouten Certification die beoordeelt of de auditor die uw bedrijf heeft bezocht, correct, volledig en volgens de eisen van de auditstandaard heeft gehandeld. Ook worden alle aantekeningen van de auditor bewaard in een dossier. Dit is nodig voor een correcte rapportage, het beantwoorden van eventuele vragen en borging van aantoonbaarheid, traceerbaarheid en onafhankelijkheid achteraf.

Besluitvorming

De besluitvorming vindt plaats door de directie van Schouten Certificering. Binnen 2 weken na de besluitvorming ontvangt u ons besluit en het beoordelingsverslag. Dit kan een positief of negatief besluit zijn. Als het besluit negatief is, dan dient u de noodzakelijke correcties door te voeren om te voldoen aan de eisen van de standaard. Deze worden vervolgens beoordeeld door een nieuwe audit uit te voeren.

Certificaatverlening

Als wordt voldaan aan de eisen van de standaard/normering, dan wordt een positief besluit genomen. De directie stelt de documenten op en gaat over tot certificaatverlening. U ontvangt de formele documenten in de vorm van een certificaat.

Heraudit van uw bedrijf

Op het auditcertificaat staat indien van toepassing een datum vermeld waarop deze vernieuwd dient te worden.  Voor deze datum vindt een herbeoordeling van uw bedrijf in de praktijk plaats. Feitelijk begint de auditor weer met zijn voorbereiding en doorloopt wederom alle stappen die hiervoor beschreven zijn..

Contact met uw bedrijf

Bij Schouten Certification wordt het contact tussen u, uw bedrijf en Schouten Certification onderhouden door uw auditor. Hij of zij is uw aanspreekpunt voor alle voorkomende vragen die u heeft. U krijgt een persoonlijk e-mailadres en mobiel telefoonnummer zodat u uw auditor altijd en snel kunt bereiken. Waar nodig zal de auditor zelf met het secretariaat contact opnemen om uw vraag beantwoord te krijgen. Wij geloven in de kracht van korte communicatielijnen!

Aanvraagformulier

PDF Aanvraagformulier Diervoeders. NL versie

PDF Application form Feed Animal. EN version

PDF Aanvraagformulier Glutenvrij

Reglement

PDF Certificatiereglement levensmiddel (vooralsnog alleen Glutenvrij)

Reglement Certificatie diervoeders

Certification Regulations Animal Feed

Het secretariaat van Schouten Certification is (24/7) bereikbaar op:

Postadres Postbus 1
  4280 CA Andel
  Nederland
Bezoekadres Burgstraat 12
  4283 GG Giessen (gem Woudrichem)
  Nederland
Telefoon +31 (0)183 446 380
Fax +31 (0)183 448 568
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.