Maatwerk voor al uw standaarden

Wij ondersteunen door objectieve en deskundige audits en inspecties.

Organisatie

Onafhankelijk en onpartijdig

Schouten Certification en Inspection waarborgt bij haar activiteiten de onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Iedere medewerker heeft daartoe een overeenkomst van geheimhouding en interne gedragscode ondertekend. Schouten Certification en Inspection ontvangt geen externe financiële ondersteuning (bijvoorbeeld subsidies) voor de uitoefening van haar activiteiten.

Borging vindt plaats door de Adviesraad Schouten Certification. De adviesraad toetst jaarlijks of wordt voldaan aan de criteria uit de van toepassing zijnde accreditatie norm(en). Daarnaast ondersteunt de adviesraad de directie bij de ontwikkeling van beleidslijnen, gaat inmenging van commerciële belangen bij uitvoering van certificatie tegen en adviseert de directie over zaken met betrekking tot het vertrouwen in certificatie en inspectie. Waar van toepassing heeft zij het recht om de Raad voor Accreditatie te informeren over beleidskeuzes van Schouten Certification en Inspection.

De adviesraad vertegenwoordigt alle belanghebbenden uit de sectoren waarbinnen Schouten Certification actief is.

Integriteit

Als lid van de brancheorganisatie Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen (NVCi) heeft Schouten Certification en Inspection de nieuwe gedragscode voor certificatie-instellingen ondertekend. In de gedragscode zijn onder meer zaken als kwaliteit van dienstverlening, competentie van medewerkers en ethische principes beschreven. Door het ondertekenen van de gedragscode onderschrijft Schouten Certification en Inspection het belang van integriteit bij certificatie instellingen.

Publiek toegankelijke informatie

De publiek toegankelijke informatie is beschikbaar op de website van Schouten Certification en Inspection. De verklaring van onafhankelijkheid en onpartijdigheid, de reglementen voor certification, inspectie en bemiddeling, aanvraag formulieren voor certificatie en inspectie en toegang tot belangrijke websites (via links) zijn altijd direct beschikbaar.

Vragen om informatie over (voormalige) certificaathouders en/of certificaten, beoordelingsrapportages of medewerkers kunnen via de webpagina contact gesteld worden. Een overzicht van bedrijven met een geldig, verlopen, geschorst of ingetrokken certificaat kunt u vinden op de websites van GMP+ International, OVOCOM en het FAVV (Foodweb).

Informatie wordt alleen verstrekt met instemming van het betrokken bedrijf en/of persoon. Restricties uit wet- en regelgeving van onder meer het College Bescherming Persoonsgegevens en/of de schemabeheerders worden daarbij in acht genomen.

Tarieven

De tarieven van Schouten Certification & Inspection liggen tussen de 80 en 1.150 euro per eenheid. Eenheden kunnen betrekking hebben op inspecties maar ook op audits. Het tarief per eenheid die voor u van toepassing is, hangt onder meer af van het type dienst of product, de vereiste competentie van medewerkers, de vereiste tijdbesteding en uw specifieke bedrijfssituatie. Na ontvangst van uw offerte aanvraag formulier, sturen wij u een offerte waarin de tarieven per eenheid gespecificeerd zijn.

Help ons verbeteren

Indien u een signaal door wilt geven waardoor wij onze dienstverlening aan u en aan anderen kunnen verbeteren, dan kunt u dit doen via ons contactformulier op de webpagina contact. De wijze waarop wij uw signaal opvolgen staat in ons reglement voor bemiddeling en verbetering.

Reglement bemiddeling en verbetering

PDF Reglement voor bemiddeling

Accreditatie

Schouten Certification is onder nummer C-552 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA), de Nederlandse Accreditatie Instelling. De RvA beoordeelt periodiek of Schouten Certification bij de verstrekking van certificaten voldoet aan de van toepassing zijnde schema eisen en accreditatie norm(en).

Scope accreditatie NL

Scope accreditation EN