Maatwerk voor al uw standaarden

Wij ondersteunen door objectieve en deskundige audits en inspecties.

Over Schouten Certification

Schouten Certification en Inspection is een onafhankelijke certificatie en inspectie instelling, die bedrijven in de keten van levensmiddelen en diervoeders ondersteunt met objectieve en deskundige audits en inspecties. Schouten Certification en Inspection maakte deel uit van een groep van bedrijven die in 1893 als diervoeder- en levensmiddelenbedrijven zijn ontstaan. In 2014 is Schouten Certification en Inspection losgekoppeld van de Schouten groep met als doel de onafhankelijkheid en onpartijdigheid nog verder te versterken. Zij opereert nu onder leiding van Evert van de Pest als algemeen directeur volledig zelfstandig.

Schouten Certification en Inspection is een kleine, flexibele organisatie met 25 medewerkers in 7 landen. Door de platte organisatie zijn de lijnen met opdrachtgevers kort en helder. Waar mogelijk en gewenst werkt Schouten Certification samen met collega certificatie instellingen in landen waar communicatie, contacten of afstand beter georganiseerd kunnen worden door een ‘lokaal’ gewortelde organisatie.

Schouten Certification is in 15 jaar uitgegroeid tot een klantgerichte organisatie met veel kennis van bedrijven in de keten van levensmiddelen en diervoeders, een pragmatische aanpak en heldere kostenstructuur.

Ons imago wordt het best uitgedrukt met de kenmerken:

  • Degelijk
  • Onafhankelijk
  • Flexibel
  • Betrouwbaar
  • Deskundig
  • Objectief
  • Transparant
  • Integer

Wereldwijd actief

Schouten Certification en Inspection is zowel nationaal en internationaal georiënteerd. We zijn actief in 25 landen.

Deskundig, concurrerend en flexibel

Certificatie en inspectie zijn de belangrijkste producten die Schouten Certification te bieden heeft. Wij begrijpen wat er leeft binnen uw bedrijf, onze medewerkers beschikken over jarenlange ervaring op het gebied van handel, productie, transport, monsterneming en (laboratorium)onderzoek van diervoeders en levensmiddelen. Vanwege onze efficiënte werkwijze en organisatie leveren wij onze producten tegen concurrerende tarieven. Bovendien kunnen wij door de grootte van onze organisatie zeer flexibel inspelen op uw vraag.

Maatwerk voor al uw standaarden

Onze opdrachtgevers kunnen dan ook rekenen op maatwerk bij de beoordeling van standaarden van GMP+ International en OVOCOM. Ook voor specifieke standaarden als die van BFA (voorheen BEMEFA) of de Nederlandse Coeliakie Vereniging kunt u bij ons terecht. Om te voldoen aan de standaarden, voeren wij ook monsternemingen en vrijgave inspecties van voertuigen, schepen en opslagunits (LCI) uit.

Indien u ook voor andere standaarden (ISO 9001, BRC, IFS, etc.) een beoordeling wenst te ondergaan, dan zoeken wij een deskundige partner waarmee wij u gezamenlijk van dienst kunnen zijn. Op deze manier heeft u één aanspreekpunt voor al uw gecertificeerde standaarden.

Voedselveiligheid waarborgen

Een certificaat van Schouten Certification is een waarborg voor (voedsel)veiligheid. Het toont aan dat u een betrouwbare leverancier van diensten en producten bent. Met uw managementsysteem, kunt u snel anticiperen op een eventuele calamiteit en traceren waar onregelmatigheden zich binnen uw bedrijf of in de keten voordoen.

Innovatie

Schouten Certification stelt zich tot doel om te blijven innoveren. Innovatie leidt tot een verhoging van haar toegevoegde waarde voor consumenten en betrokken bedrijven in de keten wereldwijd in relatie tot thema’s als (voedsel)veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid. De innovatie richt zich op het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van certificatieschema’s, van competentie van medewerkers en van betrouwbaarheid van certificaten.

Ontwikkelingen en nieuws

De nauwe betrekkingen met organisaties als GMP+ International, OVOCOM, BFA (voorheen BEMEFA) en het FAVV leveren vaak waardevolle informatie op. Deze informatie wordt via berichtgeving en medewerkers gedeeld met klanten en belanghebbenden. Zo beschikt u als relatie van Schouten Certification en Inspection al in een vroeg stadium over informatie inzake de laatste ontwikkelingen in uw sector.

Link

Raad voor Accreditatie

NVCI (Brancheorganisatie voor certificatie- en inspectie instellingen)