Zorgvuldig wordt elk monster verzameld

Vervolgens in het lab geanalyseerd en vertaald in een duidelijk rapport.

Vrijgave inspectie van opslagruimten

Inspectie van opslagruimtes vindt over het algemeen plaats bij inzet van nieuwe opslagunits, opslaglocaties of (on)bewuste ‘overtreding’ van de richtlijnen voor het opslaan van diervoeders. Bij opslagruimte inspectie komen onder meer de opslagvolgorde, risico indeling van opgeslagen producten en toegepaste reinigingsregimes aan bod.

Ook het inspecteren (en eventueel bemonsteren) van de opslagruimte zelf behoort tot de vaste elementen van een opslagruimte inspectie. Na inspectie ontvangt u een vrijgave certificaat waarmee u aantoont dat uw opslagruimte wederom aan door het GMP+ en OVOCOM gestelde eisen voldoet en weer volledig ingezet kan worden.