Zorgvuldig wordt elk monster verzameld

Vervolgens in het lab geanalyseerd en vertaald in een duidelijk rapport.

Vrijgave inspectie van laadruimten (LCI)

Inspectie van laadruimtes vindt over het algemeen plaats bij inzet van nieuwe laadeenheden of (on)bewuste ‘overtreding’ van de richtlijnen voor het transport van diervoeders. Bij laadruimte inspectie komen onder meer de ladingsvolgorde, risico indeling van getransporteerde producten en toegepaste reinigingsregimes aan bod.

Ook het inspecteren (en eventueel bemonsteren) van de laadruimte zelf behoort tot de vaste elementen van een laadruimte inspectie. Na inspectie ontvangt u een vrijgave certificaat waarmee u aantoont dat uw laadruimte wederom aan door het GMP+ en OVOCOM gestelde eisen voldoet en weer volledig ingezet kan worden.