Zorgvuldig wordt elk monster verzameld

Vervolgens in het lab geanalyseerd en vertaald in een duidelijk rapport.

Residubemonstering en inspectie

In het kader van de procedure (her)indeling producten bij transport kan Schouten Certification in opdracht van transportbedrijven monsternemingen en inspecties verrichten inzake de nadere bepaling van residu–verontreiniging, dan wel de afwezigheid daarvan.

Het transportbedrijf dat de aanvraag indient, dient te voldoen aan de volgende aanvullende voorwaarden:

  • Het transportbedrijf moet kunnen aantonen dat de te bemonsteren laadruimte valt onder het kwaliteitssysteem inzake de van toepassing zijnde diervoederstandaarden
  • Het transportbedrijf moet kunnen aantonen welke 10 laatst voorgaande ladingen in de laadruimte vervoerd zijn
  • Het transportbedrijf moet kunnen aantonen welke reinigingen zijn uitgevoerd na afloop van de 10 laatst voorgaande ladingen
  • Het transportbedrijf zal op verzoek nadere informatie verstrekken over de aard en eigenschappen van de 10 laatst voorgaande ladingen

Na inspectie en monsterneming ontvangt u een certificaat waarmee u aantoont dat uw laadruimte wederom geschikt is voor het vervoer van dierhouders.

Voorwaarde is dat de uitslag van de analyse van de monsters voldoet aan geldende eisen uit de van toepassing zijnde GMP standaarden.

Monsterneming vindt plaats door steekproefsgewijs ladingresiduen te verzamelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van technieken als Swabs, steriele veegdoekjes of sponsjes, etc. Bij de monsterneming wordt rekening gehouden met de kritische (lage en hoge) contactpunten in een laadruimte:

  • Openingen en doorvoerpunten
  • Oneffenheden/verbindingen in de constructie
  • Afdekmateriaal/kleppen/deksel/scharnierpunten/versterkingen

Tijdens de monsterneming wordt op minimaal 8 verschillende contactpunten een uniek geïdentificeerd ladingresidumonster genomen. De monsters worden verzegeld en aangeboden aan Nutrilab, een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium, voor analyse van residuen en concentraties daarvan.