Een audit door Schouten Certification

Een deskundig oog voor voedselveiligheid

GMP+ FSA

Diervoeder hygiëne verordening (DHV)

Als onderneming in de productie, verwerking en/of distributie van diervoeders vormt u een belangrijke schakel in de keten. De Diervoeder Hygiëne Verordening (DHV, EG 183/2005) vereist dat ondernemingen die actief zijn in de diervoeder keten beschikken over schriftelijke procedures die op HACCP gebaseerd zijn. GMP+ International heeft dit onderkend en heeft, in overleg met betrokkenen uit de sector, GMP standaarden ontwikkeld. Door het invoeren en volgen van deze standaarden voldoet u als onderneming aan alle in de DHV gestelde eisen.

Certificatie GMP +

Certificering borgt de levering van goede en veilige diervoeders. Bij certificatie conform het GMP+ Feed Certification scheme komen onder meer de processen, middelen en medewerkers aan bod die bij de levering van diervoeders, zoals deze in uw bedrijf plaatsvindt, een rol spelen.