Een audit door Schouten Certification

Een deskundig oog voor voedselveiligheid

Autocontrole Gids

Koninklijk Besluit inzake de vervaardiging en handel in diervoeders (België)

Als onderneming in de productie, verwerking en/of distributie van diervoeders vormt u een belangrijke schakel in de keten. Het Belgische Koninklijke Besluit inzake de vervaardiging en handel in diervoeders vereist dat ondernemingen die actief zijn in de diervoeder keten beschikken over schriftelijke procedures die op HACCP gebaseerd zijn.

OVOCOM heeft dit onderkend en heeft, in overleg met betrokkenen uit de sector en het FAVV, de Autocontrolegids Dierenvoeders ontwikkeld. Door het invoeren en volgen van deze autocontrolegids voldoet u als onderneming aan alle in het Koninklijk Besluit gestelde eisen.

Certificatie Autocontrolegids (G_001)

Certificering borgt de levering van goede en veilige diervoeders. Bij certificatie conform de Autocontrolegids Dierenvoeders komen onder meer de processen, middelen en medewerkers aan bod die bij de levering van diervoeders, zoals deze in uw bedrijf plaatsvindt, een rol spelen.

Aanvraagformulier

PDF Aanvraagformulier Diervoeders. NL versie

PDF Application form Feed Animal. EN version

Reglement 

Reglement Certificatie diervoeders

Certification Regulations Animal Feed