Een audit door Schouten Certification

Een deskundig oog voor voedselveiligheid

Diervoeders

De vraag naar duurzame, betrouwbare en veilige voeding voor mens en dier neemt toe, iedereen wil ervan verzekerd zijn dat producten van goede kwaliteit, betrouwbaar en veilig zijn. Alle partijen in de keten (van akkerbouwer tot retailer) hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen dat voeding ook daadwerkelijk veilig geconsumeerd kan worden. Certificering borgt de levering van betrouwbare en veilige levensmiddelen en diervoeders.

Als onderneming in de productie, verwerking en/of distributie van diervoeders vormt u een belangrijke schakel in de keten. Wetgeving vereist dat ondernemingen die actief zijn in de diervoeder keten beschikken over schriftelijke procedures die op HACCP gebaseerd zijn. Meer informatie hierover op NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Schemabeheerders in de diervoederketen hebben dit onderkend en hebben, in overleg met betrokkenen uit de sector, standaarden ontwikkeld. Door het invoeren en volgen van deze standaarden voldoet u als onderneming aan alle in de wetgeving gestelde eisen.

Bij certificering komen onder meer de processen, middelen en medewerkers aan bod die bij de productie, levering en distributie van levensmiddelen en diervoeders, zoals deze in uw bedrijf plaatsvindt, een rol spelen. Schouten Certification certificeert uiteenlopende certificatieschema's die zich richten op alle typen ondernemingen in de keten. Kijk voor meer informatie bij het type certificering in het menu aan de linkerkant.

Uw bedrijf laten certificeren (beoordelen)?

Hieronder treft u een link aan om direct door te gaan naar uw aanvraag voor certificering. 

Start uw aanvraag

Schouten Certification certificeert (beoordeelt) bedrijven voor de volgende schema’s:

GMP+ International (wereldwijd)

Alle scopes van het GMP+ Feed Certification schema– module Feed Safety Assurance (GMP+ FSA), inclusief:

 • Laboratory Registration (GMP+ B11)
 • Country Note Antibioticavrij diervoeder (GMP+ BCN-NL1)
 • Country Note Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders (GMP+ BCN-NL2)
 • Country Note Central and Eastern Europe (GMP+ CEE)
 • Country Note Italy (GMP+ IT)
 • Country Note China (GMP+ BCN-CN1)

 • Country Note QM Milch (GMP+ BCN-DE1)
 • Country Note Vietnam (GMP+ BCN-VN)

Alle scopes van het GMP+ Feed Certification schema – module Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA), inclusief:

 • MI 101 voor Productie en handel van RTRS soja
 • MI 102 voor Verantwoord varkens- en pluimveevoeder
 • MI 103 voor Verantwoord melkveevoeder
 • MI 105 voor GMO Controlled

OVOCOM (België, Frankrijk en Nederland)

 • Feed Chain Alliance – together for safety and quality (FCA)
 • Autocontrolegids Dierenvoeders (G_001)

BFA (Beroepsvereniging van de mengvoederbedrijven, voorheen BEMEFA) (België)

 • Lastenboek “de productie en levering van plantaardig mengvoeder” (lastenboek plantaardig)
 • Lastenboek Healthy Farming Association (lastenboek HFA)

Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungs-formen e.V. (KAT) (België, Duitsland, Frankrijk en Nederland)

 • KAT voor mengvoeder- en zelfmengende bedrijven. Voor meer informatie ga naar de website van KAT.

Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG) (België, Duitsland, Frankrijk  en Nederland)

 • VLOG "Ohne Gentechnik" Standard. Voor meer informatie ga naar de website van VLOG.

Stichting SecureFeed (België, Duitsland en Nederland)

Link

EUR-Lex